FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Prechod kvantitatívnych zmien na kvalitatívne

prechod kvantitatívnych zmien na kvalitatívne

- nevyhnutné prejdenie k podstatným, zásadným kvalitatívnym zmenám z nahromadenia nepatrných, postupných kvantitatívnych zmien v určitom momente každého jednotlivého procesu.