FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohyb - názory naň

pohyb - názory naň

pohyb (Anaximandros)
pohyb (Aristoteles)

pohyb (Demokritos)
pohyb (Descartes, R.)

pohyb (Herakleitos)

pohyb (mechanika klasická)

pohyb (Zenon z Eley)