FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Pohyb (aristoteles)

pohyb ( Aristoteles)

- uskutočňovanie súcna, čiže premena možnosti (29) na skutočnosť (29). Pohyb úzko súvisí aj so vzájomným vzťahom látky (29) a formy (29). V tomto smere je pohyb určitou tendenciou látky (ako možnosti) k uskutočneniu formy (ako skutočnosti).

Pohyb je nadobúdanie tvaru.

Pohyb neexistuje mimo veci a je večný, pretože vždy bol a vždy bude.

Existuje šesť druhov pohybu: vznikanie, zanikanie, zväčšovanie, zmenšovanie, premena a zmena miesta.

Najzaujímavejší je pohyb, v ktorom zo zárodku alebo semena vzniká rastlina či živočích.

Podmienkou pohybu je priestor (29) a čas (29) ( L434;156-157 L623;29 L23;104).