FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mikrofyzika

mikrofyzika = fyzika mikrosveta

- časť fyziky, ktorá skúma mikrofyzikálne objekty. Mikrofyzika zahrnuje predovšetkým tieto odbory: molekulová fyzika, fyzika atómového obalu, jadrová fyzika, fyzika pevných látok, fyzika elementárnych častíc ( L321;10).