FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam O

Objekt mikrofyzikálny

objekt mikrofyzikálny

- fyzikálny objekt, ktorý je prístupný buď pre pozorovanie elektrónovým mikroskopom, alebo je jeho existenciu možné dokázať nepriamymi experimentálnymi metódami. Mikrofyzikálne objekty sú napr. molekuly, atómy, ionty, atómové jadrá , elementárne častice ( L321;11).