FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logika predikátová - odkazy

logika predikátová - odkazy

kvantifikátor

logika

predikát
predikátor

výraz predikátorový

zákony de Morganove