FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Predikátor

predikátor

- spojka tvoriaca z názvu výrok; 1-členný predikátor vyjadruje vlastnos» (napr. '... je modrý'), 2- a viacčlenný predikátor vyjadruje vz»ah (napr. '... > ...') ( L715;575).