FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam E

Epitrit

epitrit ( gr.)

- v časomiere sedemmórová (štvorslabičná) stopa základného vzorca:

U - - -

podľa postaveniakrátkej slabiky U ako epitrit prvý až štvrtý ( L715;185).