FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Č

Časomiera

časomiera

- v metrike: spôsob veršovania podľa princípu dĺžky a krátkosti slabík ( L207 194).