FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cena bežná

cena bežná

- faktická cena v určitom období, t. j. cena skutočnej realizácie výrobkov alebo služieb v danom období (na rozdiel od stálej ceny) ( L421;45).