FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam C

Cena stála

cena stála

- cena, ktorá umožňuje porovnávanie ekonomických veličín v dlhšom období ( L548;80).