FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Buddhi (budhizmus)

buddhi ( budhizmus)

- rozum.