FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Autonómia (kant, i.)

autonómia ( Kant, I.)

- kľúč k mravnosti (18). Každý človek je autonómny a schopný sám, nezávisle od podmienok a verejnej mienky zistiť, čo je správne ( L1286;48-49).