FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Mravnos» (kant, i.)

mravnos» ( Kant, I.)

- sa otvára v autonómii (18). Mravnos» je vz»ahom medzi indivíduom a univerzálnym zákonom. Mravnos» je produktom čistého praktického rozumu.