FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Atomárny

atomárny

- ďalej nerozložiteľný, napr. atomárny fakt, atomárny výraz, atomárny výrok.