FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam F

Fakt atomárny

fakt atomárny

- fakt, ktorý sa nedá rozložiť na ďalšie fakty. Atomárne fakty sú navzájom nezávislé, takže z existencie (neexistencie) jedného atomárneho faktu nemožno robiť záver o existencii (neexistencii) druhého. Pojem atomárneho faktu je jeden zo základných pojmov logického atomizmu.