FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Antroposociológia

antroposociológia

- sociologická teória, podľa ktorej existuje bezprostredná súvislosť sociálneho postavenia ľudí s anatomicko-fyziologickými znakmi človeka (veľkosť a tvar lebky, výška, farba vlasov a pod.) a ktorej predstaviteľmi sú najmä: G. V. de Lapouge a O. Ammon. Antroposociológia je odroda rasovo antropologic kého smeru v sociológii.