FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Ammon, o.

Ammon, Otto (1842-1916)

- nemecký antroposociológ spájajúci princípy sociálneho darvinizmu a rasizmu pri analýze sociálnych inštitúcií.