FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Agrikultúra

agrikultúra

- poľnohospodárstvo, odvetvie materiálnej výroby, ktoré zabezpečuje potraviny pre obyvateľstvo, suroviny pre potravinársky a ľahký priemysel pestovaním kultúrnych rastlín a chovom hospodárskych zvierat. Poľnohospodárstvo zamestnáva takmer polovinu obyvateľov na svete. Základnými zložkami poľnohospodárskej vyroby je rastlinná výroba a živočíšna výroba. Charakteristickou črtou poľnohospodárskej výroby je viazanosť na pôdu ( L42;1397).