FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Potravina

potravina

- základná požívatina , látka obsahujúca živiny, určené pre výživu človeka.