FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Absolutizmus osvietenský

absolutizmus osvietenský

- vládne režimi 2. polovice 18. stor. ( Rusko, Prusko, Dánsko, habsburská ríša), v ktorých panovníci využívali myšlienky osvietenstva. Rozvíjali sa manufaktúry a priemyselná výroba, uskutočňovali sa reformy poľnohospodárstve, cirkvi, školstve, súdnictve, štátnej správe, uskutočňoval sa sekularizácia cirkvi a snaha o náboženskú toleranciu

V habsburskej ríši bol osvietenský absolutizmus za vlády Márie Terézie a Jozefa II.