FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Panovník

panovník

- osoba , ktorá stojí na čele štátu s monarchistickou vládnou formou, napr. kráľ, cisár, cár; vladár, vládca ( L209;21).

-----------
panovník>