FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Gessen, b. m.: sociaľno-ekonomičekije korni (1933) l409

Gessen, B. M.: Sociaľno-ekoomičekije korni mechaniki Newtona. Moskva - Leningrad, Gos. techn.-teoret. izd-vo 1933. 77 s. L409

Základom štúdie je referát o spoločensko-ekonomických zdrojoch Newtonovej mechaniky prednesený na 2. Medzinárodnom kongrese historikov vedy v Londýne v r. 1931. Gessen tu podáva marxistickú analýzu konkrétneho historicko-vedného problému, čím významne ovplyvnil vznik externalizmu vo výklade vzniku a vývinu vedy.