FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Gessen, b. m.

Gessen, B. M.

- ruský historik vedy, ktorý svojou prácou L409 významným spôsobom ovplyvnil vznik externalizmu v 30. rokoch XX. storočia.