FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Frege, g.: begriffsschrift (1879) l403

Frege, G.: Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelspra- che des reinen Denkens. Halle 1879. L403

slov.: Pojmové písmo.

- prvé vydanie základného spisu G. Fregeho, názov ktorého by v slovenskom preklade bol azda obsahovo výstižnejší, keby sme napísali "Pojmový jazyk", pretože Frege chápe svoje pojmové písmo (1) ako jazyk symbolov určený na takú artikuláciu matematických dôkazov, ktorá by znemožňovala vznik akýchkoľvek pochybností o ich správnosti.