FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Písmo pojmové (frege, g.)

písmo pojmové ( Frege, G.)

- jazyk symbolov, ktorý má umožňovať artikuláciu matematických dôkazov s takou priehľadnosťou, aby nemohli vznikať nijaké pochybnosti o ich správnosti. Pojmové písmo má umožňovať čo najprísnejšiu kontrolovateľnosť dôkazov a odhalenie každého skrytého predpokladu, ktorý by sa do dôkazu mohol nepozorovane vlúdiť.
Fregeho myšlienka pojmového písma je ozvenou projektu mathesis universalis ( L404;11).