FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Aristoteles: metafyzika (1973) l195-regist

Aristoteles: Metafyzika. In: L25;243-492 L195-Regist

Byť z niečoho . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Celok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
Dokonalosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Držanie, stav . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Jedno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Kusosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Kvalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Kvantita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Mať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Mohúcnosť (možnosť) . . . . . . . . . . . . . . 320
Nevyhnutné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Obmedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Počiatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Podľa čoho . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Podstata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Príčina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Príroda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Protikladné . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Prvšie a neskoršie . . . . . . . . . . . . . . 319
Prvok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Rod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Rozpoloženie . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Súcno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
To isté, iné, rozdielne, podobné . . . . . . . 317
Trpnosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Vzťah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Zbavenosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329