FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Anotácie

Aristoteles: ta meta ta fysika

Aristoteles: Ta meta ta fysika (gr.; lat.: Metaphysica; Metafyzika)

- Metafyzika (195) - najznámejšie a zároveň najťažšie a najproblematickejšie Aristotelovo dielo. Zahrnuje 14 kníh, ktoré netvoria uzavretý celok, ale pozostávajú z rozmanitých traktátov. Texty sú napísané v komprimovanej podobe a neraz len skicovito rozvedené. O pravosti Knihy II a XI sa pochybovalo, dnes sa II. kniha poväčšinou pokladá za pravú.

Interpretácie celého diela a názory na chronológiu jednotlivých kníh Aristotelovej Metafyziky, sa rôznia (cf. L141;450).

---------------------------------
Aristoteles: Ta meta ta fysika>