FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

27. Stor. pr. n. l.


28. stor. pr. n. l. 26. stor. pr. n. l.

asi 2700 pred n. l.
- Enmebaragezi, vladár mesta Kiši; prvý sumerský historicky doložený panov- ník

okolo 2700 pred n. l.
- v mezopotámskom Uru doložené meno lekára (Lulu)

2700-2400 pred n. l.
- v Egypte sa budujú pyramídy. Pri ich zameriavaní sa nepochybne využívali mnohé znalosti astronomické (presné zameranie podľa svetových strán), geometrické (vytýčenie pravých uhlov, vopred vypočítaná výška a od nej závislý sklon bočných stien) i nivelačné (pri Chufevovej (Cheopsovej) pyramídy je maximálna odchýlka základne od vodorovnej plochy 1,27 cm)

----------------------
27. stor. pr. n. l.>