FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sumerovia

Sumerovia

- najstaršie historické obyvateľstvo najjužnejšej časti Mezopotámie - Sumeru. Ich rasová a jazyková príslušnosť zostáva problémom, hoci asýriológovia vďaka starovekým jazykovým príručkám objaveným pri výskumoch asýrskeho mesta Ninive vedia čítať sumerské texty. Sumerčina sa v Mezopotámii dlho udržala ako kultová reč. Sumerovia dospeli k vysokému stupňu civilizácie. Sumerského pôvodu je klinové písmo aj začiatky juhomezopotámskeho slovesného a výtvarného umenia. Pravlasť Sumerov bola pravdepodobne v Indii. Najstarším sídliskom v juž. Mezopotámii bolo prímorské Eridu ( 4. tis. pr. n. l.). ( L373;835).