FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1983

1982 1984

1983
- Montreal: 17. medzinárodný filozofický kongres

-----------
20. stor.
1984