FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

1982

1981 1983

1982
- R. Spaemann vydáva svoju prácu "Základné morálne pojmy"

-----------
20. stor.
1983