FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

12. Stor. pr. n. l.

13. stor. pr. n. l. 11. stor. pr. n. l.

Redigovanie Rgvédu a a doba vzniku I-ťingu.

asi 1250-1100 pred n. l.
- veľké egejské sťahovanie; vpád ďalších indoeurópskych kmeňov zo severu do Grécka (Dórovia), Malej Ázie (vyvrátenie chetitskej ríše) a južnej Itálie; značné etnické premeny v Stredomorí

asi 1200-700 pred n. l.
- mladšia a neskorá doba bronzová v strednej Európe; na severe rozvoj lužickej kultúry, na juhu mohylového ľudu; rast počtu obyvatelstva, vyspelá produkcia bronzových predmetov

ok. 1200 pred n. l.
- trójska vojna; legendárna výprava gréckych kmeňov vedených mykénskym panovníkom proti maloázijkej Tróji, strategickému bodu pri pobreží Dardanel; básnicky stvárnené v Homérovej Iliade

ok. 1200 pred n. l.
- fenické hláskové písmo (22 znakov pre spoluhlásky); na zač. 1. tisícročia pr. n. l. vplyv na vznik gréckej abecedy

po 1197 pred n. l.
- 'morské národy' napadli Egypt

okolo 1150 pred n. l.
- Dórovia sa usadili na Peloponéze

----------------------
12. stor. pr. n. l.>