FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Miliardy
Milióny
Stotisícr.
Tisícr.
Stáročia
Roky

13. Stor. pr. n. l.


14. stor. pr. n. l. 12. stor. pr. n. l.

okolo 1300 pred n. l.
- poveternostné optimum dosahuje katastrofický vrchol - obdobie horúčav na celom svete

13. stor. pr. n. l. - 8. stor. pr. n. l.
- mladšia až neskorá bronzová doba: kultúra popolnicových polí

asi 1200-700 pred n. l.
- mladšia a neskorá doba bronzová v strednej Európe; na severe rozvoj lužickej kultúry, na juhu mohylového ľudu; rast počtu obyvatelstva, vyspelá produkcia bronzových predmetov

13. stor. pr. n. l.
- v Mezopotámii je všeobecne známych 12 súhvezdí zvieratníka; základ ich symbolov sa zachoval dodnes

asi 1250-1100 pred n. l.
- veľké egejské sťahovanie; vpád ďalších indoeurópskych kmeňov zo severu do Grécka (Dórovia), Malej Ázie (vyvrátenie chetitskej ríše) a južnej Itálie; značné etnické premeny v Stredomorí

po 1250 pred n. l.
- úpadok chetitskej ríše; jej zánik po r. 1200 za veľkého egejského sťahovania
- sopečná činnosť na Sinaji, Islande a Sicílii. Zemetrasenia, seizmické búrkové pohromy. Časť dnešného Šlezicka-Holštajnska sa prepadla do mora. Egypťania prenasledujúci Izraelitov sa utopili v Červenom mori. Začiatok sťahovania národov v strednej Európe

1230-1200 pred n. l.
- dobytie Kanaánu izraelskými kmeňmi

1220 pred n. l.
- erupcia sopky na kykladskom ostrove Thére

1217 pred n. l.
- v Číne doložený zápis na kosti s predpoveďou počasia

1216 pred n. l.
- v Číne doložené pozorovanie zatmenia Slnka, i keď sú domnienky, že zatmenia Slnka a Mesiaca tu boli pozorované už koncom 3. tis. pr. n. l.

okolo 1200 pred n. l.
- skončilo sa obdobie sucha

----------------------
13. stor. pr. n. l.>