Michal Malý

Michal Malý
Meno: Mgr. Michal Malý
doktorand
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: michal.maly@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: Mgr. Michal Malý
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • kognícia, "skutočná", silná AI, reinforcement learning, racionálne agenty
  • bezpečnosť

Publikácie

Revision as of 00:00, 30 October 2008 by Maly (Talk | contribs)