Michal Malý

Michal Malý
Meno: RNDr. Michal Malý, PhD.
absolvent doktorandského štúdia
Telefón: (+421 2 602 95) 443
Email: michal.maly@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i6
Adresa: RNDr. Michal Malý, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Konzultačné hodiny

  • po dohode mailom

Výučba

Výskum

  • kognícia, silná umelá inteligencia, reinforcement learning, racionálne agenty
  • bezpečnosť

Publikácie

Michal Malý: Using a Network of Untrusted Computers for Secure Computing. The Seventh International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, Venice, Italy, 2011 - ISBN: 978-1-61208-006-2

Michal Malý: Kognitívna mapa bludiska, Kognice a umělý život XI, Opava Slezská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7248-644-1. S. 141-147

Michal Malý, Miroslav Kocun: Fyzikálna Eliza, Kognice a umělý život XI, Opava : Slezská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7248-644-1. S.149-152

Igor Farkaš, Michal Malý, Kristína Rebrová: Porozumenie motorickým akciám - hypotéza kontinua, Kognice a umělý život XI, Opava : Slezská univerzita, 2011. ISBN 978-80-7248-644-1. S. 61-68

Michal Malý: Natural Language Processing with Application to Slovak Language. Rigorous thesis, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, 2011

Igor Farkaš, Michal Malý, Kristína Rebrová: Mirror neurons – theoretical and computational issues, Technical Report TR-2011-028, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, 2011

Michal Malý: Využitie abstrakcie v učení posilňovaním, Kognice a umělý život X. - Opava : Slezská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7248-589-5. - S. 235-238

Michal Malý: Semi-automatic creation of a stemming dictionary of an inflecting language using grammatical induction, Proceedings of the Student Science Conference 2010. Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, 2010. - ISBN 978-80-89186-68-6. - S. 295-300

Michal Malý: Použitie antikonvolučnej matice na odstránenie niektorých grafických efektov, Technical Report TR-2010-022, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, 2010

Michal Malý: Cognitive assembler, AKRR'08 : The 2nd International and Interdisciplinary Conference on Adaptive Knowledge Representation and Reasoning. - Helsinki: Helsinki University of Techonology, 2008. - ISBN 978-951-22-9525-8. - S. 60-64

Michal Malý: Kognitívny assembler, Kognice a umělý život VIII. - Opava Slezská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7248-462-1. - S. 215-219

Michal Malý: Complexity of Revised Stable Models. Master's thesis. Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University, Bratislava, 2007


Stránky mojich bakalárov