Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii 2-IKV-141

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii (2-IKV-141)
Prerekvizity: 2-IKV-111 (povinný)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), S - seminar (1)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-141 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
E-mail: expsrui@savba.sk
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

To provide strudents with introductory knowledge about human cognition, about the ways humans receive, process and make use of information.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

Revision as of 20:11, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)