Rozpoznávanie obrazcov 2-AIN-204


Toto je stránka k predmetu Rozpoznávanie obrazcov Informačný list predmetu >

Ľudia podieľajúci sa na výučbe

Prednášajúci
[Milan Ftáčnik]
Cvičiaci
[Zuzana Berger Haladová]

Kontakty

Oficiálna stránka kurzu
https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Rozpoznavanie_obrazcov/sk
zhaladova{z@vin@@č}fmph.uniba.sk


Organizácia výučby

Prednášky


Cvičenia

Hodnotenie a podmienky absolvovania

Výsledná známka sa určí z celkového bodového zisku podľa nasledovnej tabuľky.

Hodnotenie
Bodový zisk Známka
〈90, 100〉 A
〈80, 90) B
〈70, 80) C
〈60, 70) D
〈50, 60) E
〈0, 50) FX
Revision as of 12:52, 22 January 2018 by Haladova (Talk | contribs) (Vytvorená stránka „{{CourseHeader | code = 2-AIN-204 | title = Rozpoznávanie obrazcov | otherprograms = <!-- Kódy ďalších študijných programov, v ktorých sa predmet v...“)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)