Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik
Meno: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie počítačovej grafiky a videnia
Telefón: (+421 2 602 95) 442
Email: Milan.Ftacnik@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i5
Adresa: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

Publikácie