Skúška2

8.1.2009

časový limit: 2.5 hod

http://dai.fmph.uniba.sk/courses/JAVA/Skusky2008/KKOdysea.html

Koňská odysea je logická hra, v ktorej na neúplnej šachovnici stojí šachový kôň snažiaci sa dostať v časovom limite 60 sekúnd na predpísané (zelené) políčko šachovnice, to predstavuje prechod do vyššej úrovne hry. Kôň sa pohybuje ako v šachu, ale len po políčkach šachovnice, ktoré tvoria hraciu plochu (tradične vo farbách šachovnice: čierne a biele). Jediným statickým nepriateľom koňa je šachová figúrka kráľa, ktorý ohrozuje všetky jemu susedné políčka - podobne ako v šachu. Na políčko, kde stojí kráľ, ani jemu susedné, kôň nesmie vkročiť. Kráľ sa nehýbe.

Hra má niekoľko úrovní. Konfiguračné súbory k jednotlivým úrovniam sa nachádzajú v súboroch Leveli.txt. Tie obsahujú obdĺžnik znakov pozostávajúci: # - políčko hracej plochy, k - kôň, K - kráľ, E - cieľové políčko, kam sa kôň má dostať  (prechod do vyššej úrovne), '.' - políčko nepatriace do hracej plochy. Rozmery obdĺžnika určuje počet riadkov a dĺžka prvého riadku v súbore Leveli.txt.

Úlohy: