0 8 * * *	diff /etc/passwd /home/vittek/.passwd
0 14 * * *	sh /home/vittek/STARTSETI
0 16 1 * *	sh /home/vittek/StiahniGrafKurzov