# Toto je priklad velmi jednoducheho Makefile-u. Predpoklada sa, ze
# vsetky zdrojove subory su v jednom adresari. (pred pouzitim
# prikazom "make" nezabudni vygenerovat zavislosti prikazom
# "make dep").

# zaciname s popisom ciela, ktory sa ma zostavit


all: mojprogram


# v tejto premennej si udrziavam zoznam suborov, ktore chcem spolu
# linkovat (zoznam suborov v mojom programe).


MOJEOBJ= main.o mojsubor1.o mojsubor2.o


# definicie standardnych premennych, kompilator a prepinace kompilatora


CC= gcc
CFLAGS= -c -DDEBUG


# sem sa vlozi popis zavislosti medzi vstupnymi subormi
# vygenerovane prikazom gcc -E -MM *.c > MMdepend

include MMdepend#########################################################################
# Tu je hlavne pravidlo na zostavenie programu


mojprogram: $(MOJEOBJ)
	$(CC) -o mojprogram $(MOJEOBJ)######################################################################
# niektore pomocne operacie, ak ich budem potrebovat


clean:;	rm -f *.o
dep:;	gcc *.c -E -MM  > MMdepend