Proseminár

Cieľom tejto stránky je uľahčiť študentom výber témy diplomovej práce. Diplomové práce môžu byt teoretické, implementačné alebo kompilačné. Táto stránka ponúka prehľad o jednotlivých oblastiach výskumnej činnosti v rámci odboru.