Úvod do Výpočtovej Logiky

Midterm

Midterm bude v stredu 8.4. o 18:10 v F1.

Prednáška

Štv 9:50 F1-328

Materiály

[Šve]
Vítězslav Švejdar, Logika: neúplnost, složitost a nutnost, Academia Praha, 2002. http://www1.cuni.cz/~svejdar/book/logi02.html
[Smu]
Raymond M. Smullyan, Logika prváho rádu. Alfa, 1979.
Raymond M. Smullyan, First Order Logic, Springer Verlag, 1968.

Cvičenia

Stránka s cvičeniami: https://github.com/FMFI-UK-1-AIN-411/udvl/

Hodnotenie

(min X) znamená, že z príslušnej kategórie treba na udelenie (ľubovoľnej) známky získať aspoň tolko bodov, nezávisle od celkového súčtu.

Na A a B je nutné (dostatočne úspešne) absolvovať ústnu skúšku, na ostatné známky ústnu skúšku netreba.

Za účelom odovzdávania cvičení získate prístup k súkromnému repozitáru na GitHub-e. Používaním tohoto repozitára (t.j. nahrávaním súbrov, napríklad vašich riešení) prejavujte svoj súhlas s nasledovnými podmienkami:

Tieto podmienky sú súčasťou podmienok na absolvovanie tohoto predmetu.

Vim logo FireFox logo CSS XHTML
Jozef Siska @ KAI FMFI UK YoYo @ KSP KAI (DAI) KSP