Cvičenie 11

Toto je bonusová úloha, za ktorú sa dá dostať až 10 bodov, ak bude vyriešená úplne, korektne a elegantne. Ak by ste ju vobec nevedeli riešiť tak ako je zadaná, môžete si zadanie zjednodušiť, ale dostane max 5 bodov (podľa miery zjednodušenia :). Rozumné zjednodušenia sú napríklad, že v zadaní budute mať presne povedané, na ktorom políčku má ktorý atóm skončiť.

Pomocou plánovania riešte levely z klasickej hry KAtomic.

Existuje aj webová verzia kp-atomix, v ktorej si môžete odskúšať, ako hra funguje a ako jednotlivé levely vyzerajú.

Popisy jednotlivých levelov možno nájsť napríklad v súbore default_levels.dat zo zdrojákov KAtomic-u.

"Konvertor", ktorý popisy levelov prekladá do (nejakého kódovania) LP:

level1 level2 level3 level4 level5 level6 simple1 simple2 simple3 simple4 simple5

Update 1: konvertor teraz prefixuje mená atómov (z 1 sa stane a1), aby sa neplietli s číslami alebo premennými.

Vim logo FireFox logo CSS XHTML
Jozef Siska @ KAI FMFI UK YoYo @ KSP KAI (DAI) KSP