Plánovanie (úvod do reprezentácie znalostí)

XKCD 1134 - Logic Boat

Skúška

Každý týždeň do konca skúškového bude vypísaný jeden termín. Na skúšky sa treba zapísať v AIS-e. (Doodle hlasovanie je spoločné pre skúšky z ASP a Plánovania, aj ked tam je napisané iba ASP)

Prednáška

7.10. 2014 prednáška bude normálne (t.j. v I9)

Literatúra

Cvičenia

Cvičenie 1
Cvičenie 2
Cvičenie 3
Cvičenie 4
Cvičenie 5
Cvičenie 6
Cvičenie 7
Cvičenie 8
Cvičenie 9
Cvičenie 10
Cvičenie 11
Vim logo FireFox logo CSS XHTML
Jozef Siska @ KAI FMFI UK YoYo @ KSP KAI (DAI) KSP