Programovanie v operačných systémoch

Oficiálna stránka sa teraz nachádza na katedrovom webe: Programovanie v operačných systémoch
Vim logo FireFox logo CSS XHTML
Jozef Siska @ KAI FMFI UK YoYo @ KSP KAI (DAI) KSP