Logické programovanie ASP

Skúška

Zatiaľ neúplný výber zo slajdov asp-quick.pdf. Chýbajú vlastnosti SM (asp04.pdf).

Prednáška

Streda 11:30, M-XII

Slajdy k prednáškam (miestami sa trochu líšia oproti tomu čo bolo na prednáškach, hlavne plánovanie):

[Bar] Baral: Knowledge Representation, Reasoning and Declarative Problem Solving

Cvičenia

Utorok 18:10 H-3

Cvičenia:

Cvičenie 1
Cvičenie 2*
Cvičenie 3
Cvičenie 4
Cvičenie 5*
Cvičenie 6
Cvičenie 7*
Cvičenie 8
Cvičenie 9*
Cvičenie 10*
Cvičenie 11

Hodnotenie

Projekty

Podmienkou na skúšku je odovzdanie projektu (dostatočne vopred). Projekt by mala byť nejaká úloha vyriešená v ASP, zložitejšia ako tie čo sa robili na cvičeniach. Zároveň by to ale nemala byť veľmi známa úloha, ktorej ASP riešenia je možné nájst na internete :).

Dobré témy sú buď rôzne plánovacie alebo logické úlohy. Nejake príklady sa dajú nájsť napríklad na wikipédii: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Logic_puzzles. Dá sa tiež inšpirovať na stránke http://www.cs.uni-potsdam.de/~torsten/asp/, v sekcii Applications sú referencie na aplikácie ASP v rôznych oblastiach (treba si samozrejme vybrať/vymyslieť niečo správnej zložitosti.

Vim logo FireFox logo CSS XHTML
Jozef Siska @ KAI FMFI UK YoYo @ KSP KAI (DAI) KSP