Pavel Petrovič - Zoznam bakalárskych tém pre rok 2012/2013 (naspäť):

evolučné algoritmy:
robotika:
web:
java: