Ročníkový projekt (2AIN)

Odovzdávanie a hodnotenie 4. Etapy

Hodnotenie štvrtej etapy, bude prebiehat na osobnom stretnutí, ktoré si treba dopred dohodnut mailom. Preferované termíny sú utorok a piatok.

Podmienkou je odovzdanie projektu elektronicky aspoň dva dni pred hodnotením.

 

Ako hodnotím projekty:

Špecifikácia (40 bodov)

A
- vyjasnený cieľ, funkcie aplikácie, kreativita: 0 - 12
B
- prepracovanosť, konzistentnosť a pokrytie problému: 0-12
C
- časový plán(vhodné rozvrhnutie, realistickosť plánu): 0-10
D
- formlálne spracovanie dokumentu špecifikácie: 0-6

1. Etapa (20 bodov)

A
- webstránka: 0-5
B
- kvalita riešeina - štrukturovanie, deničnosť, zapúzdrenie: 0-6
C
- dodržanie špecifikácie: 0-6
D
- jasne smerovanie projektu, nadpraca: 0-3

2. Etapa (40 bodov)

A
- GUI: 0-9
B
- funkčnosť kľúčových algoritmov" 0-9
C
- kvalita riešeina - štrukturovanie, deničnosť, zapúzdrenie: 0-9
D
- dodržanie špecifikácie: 0-8
E
- jasne smerovanie projektu, nadpraca: 0-5

3. Etapa (20 bodov)

A
- GUI: 0-5
B
- funkčnosť kľúčových algoritmov" 0-5
C
- kvalita riešeina - štrukturovanie, deničnosť, zapúzdrenie: 0-4
D
- dodržanie špecifikácie: 0-4
E
- jasne smerovanie projektu, nadpraca: 0-2

Hodnotenie projektov